ANBI-status

ANBI-status

De belastingdienst heeft de Stichting Historische Spelen Woerden aangemerkt  als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als Culturele ANBI met ingang van 1 januari 2013.

HSW heeft tot doel een opvallende gebeurtenis uit de historie van Woerden in theatervorm uit te beelden om het historisch besef van de inwoners te vergroten, de binding met de stad te versterken en het verleden en toekomst met elkaar te verbinden. Eens in de drie jaar worden door vrijwilligers voorstellingen opgevoerd. De eerste keer in 2010, recent in 2013 en de volgende keer in 2016.

  • Naam ANBI:              Stichting Historische Spelen Woerden, afgekort HSW.
  • Nummer KvK:           Utrecht 30247622
  • RSIN Nummer:         8199 95 484
  • Post adres:                Hogewoerd 32 A, 3441 BE Woerden, 0348-431368
  • E-mail:                       info@historischespelenwoerden.nl
  • Website:                   www.historischespelenwoerden.nl
Jaarstukken 2019Jaarstukken 2020